top of page
  • Ultimi totaalprojecten

Er moet ons iets van het hart, daarom onze visie op de actualiteit.
Het is momenteel brandend actueel, faillissementen in de bouwsector… Ze komen in elke sector voor, maar “in de bouw” worden ze vaak in de media zeer uitgebreid belicht.

Terecht? In de meeste gevallen zijn de gedupeerden jonge gezinnen of mensen die met hun zuurverdiende centen een eigendom willen kopen of renoveren, de investering van hun leven. Een grote stap waar, met andere woorden, een professionele, correcte context van groot belang is. Een malafide of incompetente aannemer? Een echte ramp als zoiets je overkomt. Het bezorgt gezinnen naast vele slapeloze nachten ook vaak een financiële kater.

De grootste vragen hierbij zijn: Kan je het kiezen van een “foute aannemer” voorkomen? Wat zijn parameters om de juiste keuze te maken? Hoe weet je dat je aannemer eerlijk, betrouwbaar is en altijd zal handelen met kennis van zaken. Eigenlijk wil je iemand die je zaken behartigt vanuit een beroepsfierheid. Iemand die je bij de hand neemt om de juiste keuzes te maken, die je budget mee bewaakt en die je uiteindelijk een technisch correct, ‘goed-uitziend’ resultaat bezorgt die je kan betalen én onderhouden.

Als specialist in totaalprojecten, en dat al meer dan 15 jaar, kunnen we alleen maar meegeven hoe wij het aanpakken, hoe onze klanten dat ervaren en wat zij belangrijk vinden. Dat de keuze van aannemer een wel overwogen keuze moet zijn, dat is duidelijk. Je legt immers heel wat (spaar)centen in de handen van de partij in kwestie.


Wat zorgt dat je aan Ultimi een betrouwbare partner hebt?


· Eerst en vooral een duidelijke gedetailleerde offerte en plannen als basis voor een correcte samenwerking. Als totaalaannemer werken we heel gedetailleerde offertes uit die al snel enkele pagina’s lang zijn. Deze offertes overlopen wij steeds persoonlijk met onze klanten, in een begrijpbare taal. De moeilijke bouwbegrippen worden vertaald en afkortingen verklaard.


· Naast de offerte hoort natuurlijk ook een contract. Het is een bindende overeenkomst tussen aannemer en bouwheer waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.

We overlopen die ook graag en alle voorwaarden worden al van bij het eerste prijsvoorstel kenbaar gemaakt.

· Als derde puntje het voorschot. Uit de actualiteit blijkt dat dit een heikel punt is.

Maar in feite is dit een blijk van commitment van de bouwheer aan de aannemer, die op zijn beurt hiermee materialen kan aankopen en reserveren.

Een aandachtspunt is wel dat het voorschot in verhouding is tot de uit te voeren werken.

Als een aannemer een voorschot van 50% vraagt, dan weet je dat er iets niet pluis is.

· Eens de werken gestart zijn worden er op geregelde basis transparante meetstaten opgemaakt in functie van de uitgevoerde werken. Ook hiervoor leveren we onze handige documentengids aan waarin we duidelijk uitleggen hoe je een meetstaat moet lezen.

Bij elke meetstaat hoort ook een vorderingsfactuur waarbij telkens een deeltje van het betaalde voorschot in mindering wordt gebracht, ook hier opnieuw volledig transparant.

· Na de werken volgt dan een voorlopige oplevering gevolgd door een opleveringsverslag die door beide partijen wordt ondertekend. Tegelijk wordt ook een termijn vastgesteld waarbinnen deze opleveringspunten moeten opgelost worden.

En dan, tot slot, de belangrijkste parameter volgens ons, de communicatie. Eigenlijk het belangrijkste punt in een goede relatie tussen bouwheer en aannemer. Tijdens een renovatie bouw je wel degelijk een relatie op. Een korte maar erg krachtige en intense relatie. Het is van belang dat je als bouwheer snel kan reageren, je vragen kwijt kan en bezorgheden kan uiten op een simpele, toegankelijke manier. Dat je antwoord krijgt, gehoord wordt en dat je het gevoel hebt dat alle mensen uit het aannemersbedrijf jouw project kennen en ter harte nemen.

Een renovatie verloopt niet zonder slag of stoot, het is nog altijd het resultaat van een aaneenschakeling van menselijke handelingen. Waarbij het resultaat gekend is maar het parcours nog niet. We hebben immers geen bril waarmee we door bestaande muren of vloeren kunnen kijken. Die ongekende, nog uit te zoeken zaken brengen een zekere stressfactor met zich mee. Zeker in de fase van de afbraakwerken. Het is van belang dat je als bouwheer ten allen tijde zicht blijft hebben op de kosten, extra’s of aanpassingen. En ook bij Ultimi loopt niet alles foutloos. Maar we staan er wel voor garant uitdagingen aan te pakken, op te lossen en vooral te blijven communiceren. We proberen steeds die veilige haven te zijn in de woelige zee van renovaties…

En misschien nog een laatste tip… de referenties. Na een succesvolle renovatie vinden de meeste bouwheren het niet erg om als referentie te fungeren. De beste reclame voor elke aannemer vind je niet noodzakelijk op het internet of in hun folders maar wel in de mond of pen van de bouwheren van afgewerkte projecten.


Zijn alle bovenstaande puntjes nu een garantie op succes? Wij zijn alvast overtuigd van wel. Het zijn voor ons de kenmerken van onze succesvolle verbouwingen van de laatste 15 jaar.


Wil je graag meer weten of even sparren over jouw verbouwdroom? De koffie staat klaar!


www.ultimi.be


Kommentare


bottom of page