top of page
Ultimi’s handige documentengids

Van zelfsprekend mocht u reeds kennis maken met onze gedetailleerde offertes. Bij de ondertekening kwam er dan ook een bestelbon bij waarmee we tot een finale overeenkomst zijn gekomen. Tot zo ver de “eenvoudige documenten”. Uiteraard komen daar nog extra documenten bij, zowel voor, tijdens als na de werken.

SOG

Wat zijn de verschillende eenheden en hun betekenis? 

 

Eerst en vooral moeten we enkele begrippen uitleggen omtrent de gebruikte eenheden, alvorens we in detail kunnen treden bij de verschillende documenten. Daarom nemen we u even mee doorheen de verschillende eenheden waarin een prijs kan uitgedrukt/gerekend worden: 
 

DAG of WK: forfaittarief per dag of per week, met andere woorden een vaste prijs per dag of per week
 

FF of FH: forfaitaire hoeveelheid, deze hoeveelheden kunnen niet meer herzien worden

 

KG of TON: per kilogram of per ton

 

KM: per kilometer

 

LM of M: per lopende meter of per meter

 

M²: per vierkante meter

M³: per kubieke meter

 

PAK: per pak of per verpakking

 

ROL: per rol

 

SOG: som over geheel of totaalprijs, bijvoorbeeld een werk waar zowel werkuren, verplaatsingskosten als materialen zijn samengeteld om tot een totale prijs te komen. 

 

ST: per stuk

 

U: per uur of ook wel in regie genaamd

 

VH: vermoedelijke hoeveelheid of een hoeveelheid die bepaald werd aan de hand van een plan of schets. Deze hoeveelheid wordt na de uitvoering

opgemeten/uitgerekend en verrekend naar gelang de uitgevoerde/geplaatste hoeveelheid. Dit wordt vaak gebruikt bij werken die op voorhand niet exact te bepalen zijn, omdat er bijvoorbeeld eerst nog een afbraak moet gebeuren alvorens we zicht krijgen op het geheel. 

VH

Wat is nu een meerwerkofferte?

Bij de goedkeuring van het contract werd er een offerte en bestelbon ondertekent. Daarin werden alle eerste voorstellen qua materialen en toestellen vastgelegd. Ondertussen vond er reeds een keuzedag plaats en ging u langs bij onze verschillende leveranciers. Daar werden de finale keuzes gemaakt van bijvoorbeeld; vloeren, badkamermeubelen, sanitair, verlichting, keuken, keukentoestellen, etc.

U kiest uw favoriete materialen en toestellen en wij verwerken uw keuzes. Na het keuzemoment wordt de offerte herwerkt aan de hand van de meerwerken. 

Deze eerste herwerking is inbegrepen in de totaalprijs van de offerte. Alle daaropvolgende herwerkingen worden verrekend, met daaraan toegevoegd een forfaitaire administratie kost van 75 euro en daarenboven een regietarief voor de verwerking van 65 euro per uur. Deze prijzen zijn excl. BTW.
 

Een meerwerkofferte kan zowel een positief als een negatief bedrag zijn. Dat wil zeggen dat uw keuzes iets duurder of iets goedkoper waren dan het gene wat wij gebudgetteerd hadden in de basisofferte. Bent u nog steeds mee? We leggen het even uit aan de hand van voorbeeld.

 

Stel, we zijn op bezoek bij de tegelhandelaar. De adviseur brengt een aantal staaltjes van vloeren die binnen het offertebudget vallen, in dit geval € 35/m² handelswaarde zoals in de basisofferte voorzien. In dit voorbeeld zitten we aan een totaalkost van €112.97 voor het leveren en plaatsen van de vloertegels. De tegels zelf kosten hier €35/m².

offerte meerprijs.JPG

Helaas is geen enkele tegel uw droomtegel… De adviseur beslist daarom een voorstel te doen in een hogere klasse qua handelswaarde en brengt een aantal tegels met een handelswaarde van €50/m². Je kan het al raden, uw favoriete tegel komt tevoorschijn. Finaal maakt u in deze prijsklasse een keuze en wordt beslist om dus een vloer te kiezen die een stukje duurder is dan het initiële voorstel uit de offerte.  In dit geval ontvangt u van ons een meerwerkofferte. Bij een meerwerkofferte wordt steeds de initiële post uit de basisofferte volledig in mindering gebracht en wordt er een nieuwe post toegevoegd met de actuele prijs, na de gemaakte keuzes. (zie onderstaande voorbeeld)

offerte meerprijs verrekening.JPG

Concreet in dit voorbeeld: er gaat € 3682,82 euro uit de basisofferte om dan dit bedrag te vervangen door € 4171,82, m.a.w. een prijsstijging van € 490,00 ten opzichte van het offertebedrag. Deze offerte wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring. Van zodra wij hierop een goedkeuring ontvangen worden de materialen besteld en wordt de prijs geactualiseerd in de vorderingsstaat.
 

Bij een meerwerkofferte met een negatief bedrag gebeurt alles op dezelfde manier. U kiest bijvoorbeeld een vloer die goedkoper is dan in de basisofferte. Op die manier gaan wij de prijs verrekenen en u een meerwerkofferte met een negatief bedrag bezorgen ter goedkeuring. In de vorderingsstaat wordt dan het lagere bedrag toegepast. 

Hoe leest u een vorderingsstaat?
 

Eenvoudig uitgelegd is een vorderingsstaat de weergave van de vordering van de werken. Gekoppeld aan de basisofferte en de daarbij horende meer- en minwerken wordt er dan op regelmatige basis gefactureerd. Bij iedere tussentijdse factuur wordt er een actuele vorderingsstaat meegestuurd.

Maar hoe moet u nu een dergelijke vorderingsstaat lezen? We begrijpen best dat een vorderingsstaat lezen niet zo eenvoudig lijkt… Maar het valt best wel mee. Volgt u even mee?  


We keren even terug naar onze vloertegels. We gaan er vanuit dat de vloerwerken ondertussen zijn uitgevoerd en dat we bij de huidige vorderingsstaat de vloerwerken zullen factureren. 

vorderingsstaat.JPG

Van links naar rechts kan u het volgende terugvinden (Eenheid 1 en 2, de voorziene hoeveelheid en de prijs komen overeen met de basisofferte of de gemaakte meer- minwerken). De extra bijgevoegde kolommen zijn:

Vorig: Dit is de uitgevoerde hoeveelheid die op de vorige vorderingsstaat werd aangerekend.

Heden: Dit is de uitgevoerde hoeveelheid van de huidige vordering.

Totaal: Is de totale uitgevoerde hoeveelheid. In dit voorbeeld kan de totale hoeveelheid verschillen van de voorziene hoeveelheid omdat deze uitgedrukt staat in vermoedelijke hoeveelheid m². Na de effectieve uitvoering worden de exacte oppervlaktes nagemeten en worden de effectief geplaatste m² aangerekend. Dit kan meer of minder zijn dan de voorziene hoeveelheid. 
 

vorderingsstaat totalen.JPG

Onderaan de vorderingsstaat heeft u een overzicht van de effectieve vordering van de werken, alsook heeft u zicht op de totale kostprijs van het project op heden, en kan u raadplegen hoeveel er tot op heden reeds werd gefactureerd. Van boven naar onder zien we dus:

Bedrag vorig uitgevoerd: Dit is het totaal van de uitgevoerde hoeveelheid die op de vorige vorderingsstaat werd aangerekend.

Bedrag voorzien: Is het bedrag van de basisofferte aangevuld met goedgekeurde meerwerken of verminderd met goedgekeurde minwerken.  Dit is ook het totale bedrag van de huidige vorderingsstaat. Met andere woorden, op dit moment van de vordering is dit de totale kostprijs van het project. 

Bedrag heden uitgevoerd: Dit is het totaal van de uitgevoerde hoeveelheid van de huidige vordering, excl. BTW.

Bedrag totaal uitgevoerd: Dit is het totale bedrag van de tot op heden uitgevoerde werken. 

Bedrag heden uitgevoerd: Dit is het totale bedrag incl. BTW van deze vordering. Dit bedrag komt ook overeen met de huidige factuur die mee wordt gestuurd met deze vorderingsstaat. 

Waarom zijn sommige aantallen veranderd?

Zoals we eerder hebben uitgelegd bij de eenheden zijn er sommige artikelen variabel, meestal krijgen deze artikelen een VH. vermelding bij de eenheden. Met andere woorden, deze kunnen gedurende de werken nog veranderen. Ja maar! “Dat is puur bedrog”, horen we u al roepen. Nee hoor, het is in de praktijk een heel transparante manier van werken. We geven u een voorbeeld:

In de offerte voorzien wij steeds een aantal stopcontacten en lichtpunten in een vermoedelijke hoeveelheid. Hoe gedetailleerd de grond- en technische plannen ook waren, we weten uit ervaring dat tijdens de werken vaak nog iets extra wordt bij gevraagd. Stel, we zijn momenteel bezig met de uitvoering van de elektriciteitswerken. Het gebeurt in deze fase heel vaak dat een bouwheer bij een werfbezoek of werfvergadering tot de constatatie komt dat er nog een stopcontact ontbreekt voor de favoriete leeslamp. Of een extra lichtpunt nodig is om dan toch de oprit te verlichten. 
 

Deze extra zaken worden vaak gevraagd tijdens de uitvoering van de werken, waardoor een meerwerkofferte opmaken niet tijdig meer kan gebeuren zonder de werken te vertragen. Net daarom worden deze hoeveelheden steeds nagemeten of nagerekend van zodra deze zijn uitgevoerd en dit aan het gekende offertebedrag. Met andere woorden, de prijs blijft uiteraard ongewijzigd, alleen worden de aantallen aangepast naar de effectief uitgevoerde aantallen. Het hoeft daarom niet altijd in meer te zijn, vaak hebben we ook teveel stopcontacten voorzien en wenst de bouwheer net wat minder.

Hoe berekenen we de effectief uitgevoerde oppervlakte vloertegels en faience?

Het uitrekenen van het aantal m² tegels of faience hoeft wel een woordje uitleg, want het is in de realiteit niet zo simpel als het lijkt.

Ontdek aan de hand van het onderstaande verklarende filmpje of de pdf-file hoe een oppervlakteberekening wordt gemaakt en welke oppervlakte er finaal op de afrekening terug te vinden is.

Garantie & herstelling 

Heeft u bij een project keukentoestellen van Miele, Etna of een ander merk bij ons aangekocht? Dan geldt de standaard wettelijke garantie van 2 jaar. (tenzij er een langere garantie werd afgesloten) Gaat er tijdens deze periode toch een toestel stuk dan is het belangrijk dat u dit aan ons meldt, maar vooral dat u zelf contact opneemt met de producent. Vaak wordt naar een serienummer gevraagd, die op het toestel terug te vinden is, en wordt er ook bekeken wanneer een technieker kan langskomen. Om die redenen neemt u dus beter zelf contact op, aangezien wij niet over die info beschikken. Zijn er andere toestellen, verlichting of sanitair die binnen de 2 jaar moeten hersteld worden? Neem in dat geval wel contact op met ons.
 

Enkele links waarop je rechtstreeks contact kan opnemen:

Miele: Herstellingen aanvragen

Etna: Herstelling aanvragen

Siemens: Herstelling aanvragen

AEG: Herstelling aanvragen

Maar wat gebeurt er eigenlijk met mijn betaalde voorschot? 

Bij de ondertekening van het contract werd er voor u een voorschotfactuur opgemaakt conform onze voorwaarden. Dit is een blijk van commitment van uw zijde als klant, en voor ons biedt het de mogelijkheid om de nodige bestellingen en reservaties te doen.

Het voorschot zal, naarmate de werken evolueren, bij elke vorderingsstaat een stukje in mindering worden gebracht. Ons systeem berekent dit automatisch in verhouding met het contractbedrag, het voorschot, en de huidige vordering. Op die manier wordt uw voorschot beetje bij beetje gerecupereerd in het gehele project.

bottom of page