top of page
  • Ultimi totaalprojecten

Energetisch renoveren in 2022?
Dit jaar een verbouwing gepland? Het perfecte moment om je woning energiezuiniger te maken, klaar voor de toekomst. Wat daar allemaal bij komt kijken? Plan E, specialist in het uitvoeren van energetische renovaties, vat de belangrijkste aanpassingen samen in een handig overzicht.


Goed nieuws, want sinds 1 januari 2022 geldt er een verlaagd tarief op ingrijpende energetische renovaties. Wie een enige eigen woning koopt om deze grondig te renoveren betaalt slechts 1 procent registratiebelasting in de plaats van 5 procent.

Daarvoor gelden er een aantal voorwaarden. Zo moeten de renovatiewerken voldoen aan de eisen van een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER). Na de voltooiing van de werken moet er een nieuwe EPB-aangifte gemaakt worden waaruit blijkt dat de energieprestaties verbeterd zijn. Dit EPB-verslag moet binnen de 6 jaar na het verlijden van de aankoopakte opgemaakt worden.

Financiële steun via renovatiepremies

Ook in 2022 kan je rekenen op premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen komt er niet. De premie voor de installatie van een thuisbatterij bedraagt maximaal 1.725 euro (of 40% van de factuur incl. btw). Het premiebedrag is afhankelijk van de capaciteit, en wordt progressief opgebouwd. Daarnaast komt er een milieubijdrage voor thuisbatterijen. Kopers betalen 2,39 euro/kg voor een lithium-ion batterij en 1,27 euro/kg voor een zoutwaterbatterij.

Mijn VerbouwPremie vanaf midden 2022

Voor verbouwers is het niet altijd makkelijk om hun weg te vinden tussen alle premies. Daarom smelten de bestaande energie- en renovatiepremies in de 2de helft van 2022 samen tot één financiële tegemoetkoming: Mijn VerbouwPremie. De voorwaarden, bedragen en aanvraagprocedure zijn nog niet gekend. Maar als je inschrijft op de nieuwsbrief van plan-e.be, brengen zij je op de hoogte van zodra er meer informatie bekend is.

Hou rekening met strenger E-peil

In 2022 staan we weer een stap dichter bij de Europese klimaatdoelstellingen van 2050. Daarom zakt het minimale E-peil voor ingrijpende energetische renovaties van E70 naar E60. Dat ligt in lijn met de BENOvatiedoelstellingen.

Verbod op de vervanging van stookolieketels

Sinds 1 januari 2022 is het verboden om een stookolieketel te plaatsen of te vervangen in woningen waar een aardgasaansluiting mogelijk is. Kleine herstellingen blijven wel mogelijk.

Daar is het capaciteitstarief

Vanaf midden 2022 is er een nieuwe manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers. In plaats van te kijken naar het verbruik, houdt het capaciteitstarief rekening met de verbruikspieken. De digitale elektriciteitsmeter registreert die verbruikspieken elke maand. Op basis van het gemiddelde van de laatste 12 maanden wordt de effectieve netkost bepaald.

Je kan dus besparen door je elektriciteitsverbruik voldoende te spreiden. Wacht bijvoorbeeld met het opladen van je elektrische auto tot na 23 uur, en zet je wasmachine in de voormiddag op. Domotica kan deze verbruikers automatisch inschakelen op basis van de netbelasting. Een thuisbatterij helpt ook om piekverbruiken te vermijden.


Comments


bottom of page