top of page
  • Ultimi totaalprojecten

De kogel is door de kerk, wie geniet nog van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw?


De regering besliste in haar begrotingsakkoord dat het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw blijft bestaan, zij het in beperkte vorm. Wie kan er nog van genieten?


Wie een woning volledig afbreekt en opnieuw opbouwt, kan dat doen tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent voor nieuwbouw. Die gunstmaatregel werd in 2021 ingevoerd voor twee jaar en nadien met een jaar verlengd, tot en met 31 december 2023.


In 32 steden was de maatregel permanent van kracht en de federale regering besliste nu om de maatregel in het hele land te houden.

Er komt wel een beperking. De gunstmaatregel geldt alleen voor particulieren en onder twee voorwaarden: het moet gaan om uw enige eigen woning en de herbouwde oppervlakte mag maximaal 200 vierkante meter zijn.


‘Dat betekent dat sleutel-op-de-deurbedrijven, projectontwikkelaars en private investeerders compleet uit de boot vallen’, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. ‘Voor heel wat woningbouwers betekent dat een omzetverlies van minstens 1 miljoen euro per jaar. Dat zal de druppel te veel zijn’, zegt hij. Er is krapte op de huurmarkt en de nood aan huurwoningen neemt almaar toe. ‘Door private investeerders toe te laten tot het verlaagde btw-tarief gaan ze sneller beslissen om een oude woning af te breken om huurappartementen op de grond te zetten.’


Ook Olivier Carrette, de CEO van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, vreest dat de beperking tot particulieren een groot effect zal hebben. ‘Door de tijdelijke btw-maatregel stop te zetten ten bate van de professionele sector komt er een rechtstreekse prijsstijging van liefst 15 procentpunten vanaf januari 2024. Wonen in de stad wordt nog meer onbetaalbaar.’

Voorwaarden

Om van het gunsttarief te kunnen genieten, moet de afbraak van de woning gepaard gaan met de wederopbouw. Het gebouw moet bovendien na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als enige privéwoning.


Het volstaat dat er hoofdzakelijk privégebruik is. De eigenaar kan een deel van de woning dus voor zijn beroep gebruiken, maar tweede verblijven en woningen om te verhuren komen niet in aanmerking. Bovendien mag u geen eigenaar zijn van een andere woning. Woningen waarvan u door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent, tellen daarvoor niet mee.


De bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag maximaal 200 vierkante meter bedragen en de woning moet vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven. Verhuist die toch vroeger, dan moet het belastingvoordeel voor het jaar van de verhuizing en de resterende jaren van de vijfjarige periode worden teruggestort.


Bron: De TijdComentários


bottom of page