top of page
  • Ultimi totaalprojecten

Versoepeling in de regelgeving. “Dak en gevel isoleren kan binnenkort ook zonder vergunning”


Minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), versoepelt de omgevingsvergunning. Zo heb je binnenkort geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van een warmtepomp in je voortuin, maar ook voor het isoleren van je dak of gevel. Al gelden er wel enkele voorwaarden aan de vrijstelling. 


Vereenvoudigen van omgevingsvergunning

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet al enkele jaren in op het vereenvoudigen van vergunningsprocedures. Vandaag zet Demir een volgende stap in de vereenvoudiging. Sowieso zijn er al een aantal ingrepen waarvoor je geen vergunning nodig hebt. Denk aan het leggen van zonnepanelen, het plaatsen van een tuinafsluiting van maximaal twee meter hoog, het installeren van een laadpaal, … Deze en andere stedenbouwkundige ingrepen die vrijgesteld zijn van een vergunning, zijn opgelijst in het Vlaamse vrijstellingsbesluit van 2010. Demir heeft nu enkele aanpassingen gedaan aan dat besluit van veertien jaar geleden.  


Buitengevel isoleren zonder vergunning

Dat is goed nieuws voor wie zijn dak en buitengevel wil isoleren. Demir stelt namelijk dat er geen vergunning meer nodig is om dak- en gevelisolatie te plaatsen. Op voorwaarde dat de isolatielaag niet dikker is dan 26 centimeter en je de rooilijn (= de grens tussen openbaar en privaat gebied) niet overschrijdt. Met deze aanpassing wil de minister van Omgeving het Vlamingen makkelijk maken om te isoleren. De administratieve rompslomp die vergunningen met zich meebrengen, valt immers weg. Demir wil zo de run naar het energiezuinig maken van ons huizenpark tegen 2050, versnellen. 


Sneller en eenvoudiger

“We maken de regels duidelijker en eenvoudiger”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Er zullen minder discussies zijn op het terrein, minder administratieve rompslomp en de procedures zullen sneller verlopen.” De vrijstelling geldt niet voor woningen die opgenomen zijn in de inventaris erfgoed en voor Unesco-beschermde woningen. De Vlaamse ministerraad keurde de wijziging al goed en binnenkort komt ze voor de Raad van State.


 

Waarvoor komt er nog een vrijstelling?

Minister van Omgeving Demir versoepelt niet enkel de regels voor het isoleren van je gevel of dak. Volgende werken kun je binnenkort ook zonder vergunning uitvoeren:

  • het plaatsen van laadpalen op een publieke parking of op openbaar domein. De Vlaamse overheid wil zo elektrisch rijden aanmoedigen;

  • het beperkt overwelven of inbuizen van grachten om een toegang te creëren tot je perceel of woning;

  • het plaatsen van een warmtepomp in je voortuin.


 

Bron: Livios

Comments


bottom of page