top of page
  • Ultimi totaalprojecten

Afschaffing btw-attest 6%

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Zo moet het onder andere gaan om “werken in onroerende staat” aan een woning die (hoofdzakelijk) privé wordt gebruikt, moet de woning minstens 10 jaar oud zijn, moet de factuur opgemaakt worden aan de eindgebruiker...

Uiteraard weet enkel de bouwheer of opdrachtgever of de woning 10 jaar oud is of privé wordt gebruikt. Toch ben je als aannemer ook aansprakelijk voor het aanrekenen van het juiste btw-tarief (6% in plaats van 21%). Als bevestiging dat aan de voorwaarden zijn voldaan om dit verlaagd tarief toe te passen, moet de opdrachtgever expliciet bevestigen aan de aannemer dat aan de voorwaarden van ouderdom en gebruik is voldaan.


Tot voor kort gebeurde dit aan de hand van een ondertekend attest welke de aannemer goed bij de factuur moest bewaren als bewijs tijdens een btw-controle. In de praktijk was het zo dat je als aannemer vaak vergat het attest aan jouw klant te vragen, ontving je geen attest van je opdrachtgever of raakte je het attest kwijt. De afschaffing van deze attesteringsplicht als administratieve vereenvoudiging komt dan ook voor velen als geroepen.


Het attest wordt vervangen door een standaardverklaring op factuur. We moeten jullie als klant dus niet meer onnodig lastigvallen met dit attestje, oef...


Bron: www.sbb.be


Comments


bottom of page